Unapređenje niskonaposke mreže

Detalji
 

Унапређење нисконапонске мреже у општини Жагубица

Санације лоших нисконапонских прилика у надземној нисконапонској мрежи, свакако су један од приоритета локалног руководства општине Жагубица, а све у циљу, побољшања квалитета и боље снабдевености грађана електричном енергијом.

У општини Жагубица је у протеклом периоду доста урађено по овом питању, али постоје и делови насеља где је мрежа јако слаба и на чијем унапређењу треба радити и даље. Стога Електродистрибуција Зајечар, пословница у Жагубици,  уз несебичну подршку локалне самоуправе већ увелико, још од прошле године, ради на спровођењу пројекта који за основну функцију има управо  решавање проблема и унапређење комплетне електромреже како би мештани општине Жагубица пре свега имали уредну снабдевеност и квалитетну струју у домовима, а и уличну расвету.     

Имајуци у виду да је последња реконструкција на мреже рађена деведесетих година, садашњи радови су итекако од великог значаја. До овог тренутка радови су делимично завршени у деловима насеља Крепољин, Сиге, Миланоивац, Селиште, Милатовац и Рибаре.

Свако домаћинство, у наредном периоду, свакако, добија бољу струју и већи мрежни напон, а ревитализација дистрибутивне мреже у општини Жагубица одвијаће се у складу са динамичким плановима.

   
   

GTranslate  

   

Stream Statistika  

Current song: Loading ...
Stream title:
Bit rate:
Current listeners:
Maximum listeners:
Server status:
AutoDJ status:
Source connected:
Station time:
Current playlist:
Track details: - -
Raw metadata:
Album image:

Buy this album
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Stream Proxy
   

Kursna Lista  

   

Muzika  

   
   
   

Vreme Beograd  

   

Vreme Beč  

   
© PINKPLUSRADIO.BIZ